Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τέρεμα σ’ το χαμελόν

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Το τέρεμα σ’ το χαμελόν
σαρεύ’ και κατακαίει [γιαρ]
Η καρδι͜ά μ’ θέλ’ να καλατσ̌εύ’,
το στόμα μ’ ’δέν ’κι λέει [γιαρ]

Όντες δι͜αβαίντς απ’ έμπρι͜α μ’ κέσ’
πυκνοκουρτώ με πόνον [γιαρ]
Απέσ’ ι-μ’ το σ̌ασ̌ίρεμαν,
εγώ -ν- εξέρω μόνον [γιαρ]

Σαν αφουκρούμαι από μακρά
να καλατσ̌εύ’ς γλυκέα [γιαρ]
Βιντι͜άεται το καρδόπο μ’
και κρούει κι άλλο αψέα [γιαρ]

Κι όντες ελέπω να σιμώντς
και γιανασ̌εύ’ς σο γιάνι μ’, [γιαρ]
κόφκουντανε τα γόνατα μ’,
κρύος γομούται απάν’ ι-μ’ [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αφουκρούμαιαφουγκράζομαι
αψέαμε αψύ τρόπο, έντονα, δριμεία
βιντι͜άεταικαταλαμβάνεται από οίστρο, δεν ησυχάζει (από το έντομο βίντος=οίστρος, είδος δίπτερων εντόμων που ενοχλούν, τρελαίνουν ορισμένα ζώα)
γιανασ̌εύ’ςπλησιάζεις, πλευρίζειςyanaşmak
γιάνιπλάι, πλευρόyan
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
’δέντίποτα
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάςδιαβαίνω
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άειkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καλατσ̌εύ’ςμιλάς, συνομιλείς, συζητάςkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
κόφκουντανεκόβονται
κρούειχτυπάει
κρύοςκρύο, ψύχος
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
όντεςόταν
πυκνοκουρτώκαταπίνω με μεγάλη συχνότητα
σαρεύ’τυλίγω/ει, περικυκλώνω/ει, εναγκαλίζομαι/εται, μτφ. αρέσει σεsarmak
σιμώντςπλησιάζεις, σιμώνεις
τέρεμαβλέμμα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr