Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α μ’ αραεύ’νε σε

Του Ρθι͜άν τ’ ορμίνΤου Ρθι͜άν τ’ ορμίν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Θεοδωρίδης, Κυριάκος Αντωνιάδης


Κάθαν βράδον σο όνερο μ’,
πουλί μ’, εσέν ελέπω
Πως κείσαι σ’ εγκαλιόπο μου
και τα μαλλία σ’ πλέκω

Πουλόπο μ’, ντό εποίκες με;
’κ’ επορώ να κοιμούμαι
Κρούνε σο νου μ’ τ’ ομματόπα σ’,
πάω να παλαλούμαι

Τα δάκρυ͜α μ’ εκατήβαιναν,
πουλί μ’, απ’ έναν-έναν
Άμον τ’ εσόν την ψ̌ην καικά
’κι σκουτουλίζ’ κανέναν

Τ’ ομμάτι͜α μ’ αραεύ’νε σε
κι η ψ̌η μ’ αροθυμά σε
Να έπλανε με κι ο Θεόν
σον τόπον ντο κοιμάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουνaramak
αροθυμάνοσταλγεί
βράδονβράδυ
εγκαλιόποαγκαλίτσα
ελέπωβλέπω
έπλανεέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δενουκί<οὐχί
κάθανκάθε
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδενουκί<οὐχί
κοιμούμαικοιμάμαι
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
όνεροόνειρο
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πουλόποπουλάκι
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr