Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κλάψον καρδία μ’

Ελπίδα στην παράδοσηΕλπίδα στην παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Κλάψον, καρδία μ’, τον πόνο σ’,
κλάψον και τα μουράτι͜α σ’
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Κλώσον τα δάκρυ͜α σ’ αποπέσ’,
μη φαίν’ντανε σ’ ομμάτι͜α σ’
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!

Εμέν ρακίν μη δί’τε με,
εγώ όντες πίνω κλαίγω
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Μοιρολογώ και τραγωδώ
και τα τερτόπα μ’ λέγω
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!

Σ’ αούτ’ τον ψεύτην τον κόσμον
φαίνεται έτον γραμμένον
Ν’ αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Να ζω με τ’ αχ και με το βαχ
και παραπονεμένον
Ν’ αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!

Ασ’ εγεννέθα κιάν’ εγώ
έναν καλόν ’κ’ εγνώρτσα
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Τα τέρτι͜α εποίκα σ̌κοινίν
κι άμον ζωνάρ’ εζώστα
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!

Η λαλία μ’ σον ουρανόν,
γιαβρί μ’, παρακαλώ σε
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Τ’ ημ’σόν την ψ̌η μ’ ας δίγω σε
και τ’ άλλο πα ας χρωστώ σε
Αηλί τη μάναν π’ εχ̌’ με!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτ’αυτός/ή/ό
αποπέσ’από μέσα
ασ’από, από τότε (που), καθώς
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
δίγωδίνω
δί’τεδίνετε
εγεννέθαγεννήθηκα
εγνώρτσαγνώρισα
εζώσταζώστηκα
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
έτονήταν
ημ’σόνμισό/η
’κ’δενουκί<οὐχί
κιάν’και άνω, και εξής, και πέρα
κλάψονκλάψε (προστ.)
κλώσονγύρισε, στρέψε (προστ.)
λαλίαλαλιά, φωνή
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τραγωδώτραγουδάω
φαίν’ντανεφαίνονται
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr