Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θέλω πάντα να τερώ σε

Τα τελευταία μου τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Θέλω πάντα να τερώ σε,
να χαϊδεύω σε
Ντό εποίκες με ’κι ’ξέρω
κι αραεύω σε

Όνταν είσαι σην εγκάλι͜α μ’
εθαρρώ πετώ
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω

Μάγισσα ’σαι, εσύ κορτσόπον,
λάρωσον την ψ̌η μ’!
Να μη τυρα̤ννίουμαι, πουλόπο μ’,
σ’ όλεν τη ζωή μ’

Την ισ̌κιά σ’ πάντα ελέπω
όπου πορπατώ
Για τ’ εμάς, πουλί μ’, ’κ’ έν’ άλλος,
μόνον εσύ κι εγώ!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
αφήντςαφήνεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
ισ̌κιάσκιά
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντανόταν
πορπατώπερπατάω
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τυρα̤ννίουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr