Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θέλω πάντα να τερώ σε

Τα τελευταία μου τραγούδιαΤα τελευταία μου τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Θέλω πάντα να τερώ σε,
να χαϊδεύω σε
Ντό εποίκες με ’κι ’ξέρω
κι αραεύω σε

Όνταν είσαι σην εγκάλι͜α μ’
εθαρρώ πετώ
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω

Μάγισσα ’σαι, εσύ κορτσόπον,
λάρωσον την ψ̌η μ’!
Να μη τυρα̤ννίουμαι, πουλόπο μ’,
σ’ όλεν τη ζωή μ’

Την ισ̌κιά σ’ πάντα ελέπω
όπου πορπατώ
Για τ’ εμάς, πουλί μ’, ’κ’ έν’ άλλος,
μόνον εσύ κι εγώ!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
αφήντςαφήνεις
εγκάλι͜ααγκαλιά
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
ισ̌κιάσκιά
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
λάρωσονγιάτρεψε, θεράπεψε (προστ.)
’ξέρω
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όντανόταν
πορπατώπερπατάω
πουλόποπουλάκι
τερώκοιτώ
τυρα̤ννίουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr