Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ διπλόν

Τα τελευταία μου τραγούδιαΤα τελευταία μου τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Έλα λέγω σε, πουλόπο μ’ / γιαβρόπο μ’,
[γιαρ, γιαρ, γιαρ,]
και σ’ ωτί σ’ καικά
Πέκια αν παίρ’νε σε, [πουλόπο μ’]
καντουρεύ’νε σε

Άμαν, άμαν, όι, όι,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’
Σην πόρταν οπίσ’ καικά
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α σ’ φόρ’

Μάναν έχω ’γώ, πουλόπο μ’,
κύρ’ πα -ν- έχω ’γώ
εσέναν κι α’ πη θα δίν’νε,
έν’ αληθινόν!

Απάν’ σο αλών’, γιαβρίκα μ’
κι απέσ’ σο καλύβ’
Κόρ’, θα παίρω σε -ν- οφέτος
και τ’ Αε-Παυλή
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αλών’αλώνι
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δίν’νεδίνουν
έν’είναι
εχώρ’χώρεσε (προστ.)
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουν kandırmak
κι α’μα, ειδεμή, αλλιώς, μήπως αμή < μσν. < ἄμμε < ἀμμή < ἄν μη «αλλ’ όμως»
κύρ’πατέρα
οπίσ’πίσω
οφέτοςφέτος
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’νεπαίρνουν
παίρωπαίρνω
πέκιαίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
πηπου
πουλόποπουλάκι
φόρ’φόρεσε (προστ.)
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr