Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τικ μονόν

Τα τελευταία μου τραγούδιαΤα τελευταία μου τραγούδια

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Εγώ όντες πίνω και μεθώ
άμον παπόρ’ κουίζω¹
Ανασπάλλω τα τερτόπα μ’,
τιδέν πα ’κι νουνίζω

Για έλα τα κατάβραδα,
για έλα τα βραδέρι͜α
Κάθκα, πουλί μ’, κι ανάμ’νον με
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α

Καλά εποίκα κι εγάπεσα
αδά σα σουμοχώρι͜α
Εγώ θα πεσλι͜αεύω σε
με αγρόμηλα και μόρι͜α

Τραντάφυλλον εφύτεψα
κι εξέβεν τσ̌ιτσ̌ακόπον
Ατό τη τσούνας το κουτάβ’
θα τρώει τ’ εμόν το ψ̌όπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρόμηλαάγρια μήλα
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
ανάμ’νονπερίμενε
ανασπάλλωξεχνώ
βραδέρι͜ατο δειλινό
εγάπεσααγάπησα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
ισίζ’καερημικά, απομονωμένα ıssız
κάθκακάθισε (προστ.)
’κιδεν ουκί<οὐχί
κουίζωφωνάζω, λαλώ, καλώ κπ ονομαστικά
μέρι͜αμέρη
μόρι͜αβατόμουρα μόρον
νουνίζωσκέφτομαι
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
παπόρ’βαπόρι, καράβι vapore
πεσλι͜αεύωτρέφω, ανατρέφω beslemek
σουμοχώρι͜αγειτονικά/κοντινά χωριά
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
τσ̌ιτσ̌ακόπονλουλουδάκι çiçek
τσούναςσκύλας
ψ̌όπονψυχούλα
Σημειώσεις
¹ Πιθ. εκ παραδρομής τραγουδάει «κουίζω» αντί του ορθότερου νοηματικά «σ̌υρίζω»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr