Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα τέρτι͜α μ’ ’κι λαρούντανε

Ση Χάλκοβας τα στράταςΣη Χάλκοβας τα στράτας

Στιχουργοί: Χρήστος Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Χρήστος Καλιοντζίδης


Τα τέρτι͜α μ’ ’κι λαρούντανε
κι όσον πάω πλεθύν’νε
Τερώ να συνορθι͜άζ’ ατα,
πέκια ’πορώ και νείμαι

Τα χρόνι͜α μ’ ’κι τελείντανε
να φεύω κι ησυχάζω
Όσον ντο ζω ’κι χ̌αίρουμαι,
τέρτι͜α, πόνι͜α, χορτάζω

Σα ραχ̌ι͜ά τυρα̤ννίουμαι,
αφτέρωτον πουλόπον
Απέσ’ σα φυλλοκάρδι͜α σου
ποίσον με ολίγον τόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ατααυτά
αφτέρωτοναυτό που είναι χωρίς φτερά
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
νείμαιξανανιώνω
πέκιαίσως να, πιθανόν να, μπας και (με την ελπίδα να συμβεί) belki (αραβ. bel+ περσ. ki)
πλεθύν’νεπληθαίνουν, αυξάνονται
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πόνι͜απόνοι
’πορώ(επορώ) μπορώ
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
συνορθι͜άζ’τακτοποιώ/εί, διορθώνω/ει
τελείντανε(αμτβ.) τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερώκοιτώ
τυρα̤ννίουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωριέμαι
φεύωφεύγω
φυλλοκάρδι͜ατα φύλλα της καρδιάς
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χορτάζωχορταίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr