Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν άστρον σον ουρανόν

Ση Χάλκοβας τα στράταςΣη Χάλκοβας τα στράτας

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Χρήστος Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Καλιοντζίδης


Έναν άστρον σον ουρανόν
ολίγον πα ομοι͜άει σε
[ντό να ’ίνουμαι;]
Ατέ η τσούνα η μάνα σ’
και ντό πολλά ωρι͜άει σε!
[ντό να ’ίνουμαι;]

Έλα να ποδεδίζω σε,
έλα, αρνόπο μ’, έλα
[ντό να ’ίνουμαι;]
Την κόλασην εχόρτασες,
σον παράδεισον δέβα
[ντό να ’ίνουμαι;]

Άλλα τερτόπα έρχουνταν
και άλλα παγιατών’νε
[ντό να ’ίνουμαι;]
Επέραν το μικρόν τ’ αρνί μ’
κι εμέναν φαρμακών’νε
[ντό να ’ίνουμαι;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατέαυτή
δέβαπήγαινε (προστ.)
επέρανπήραν
έρχουντανέρχονται
’ίνουμαιγίνομαι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
παπάλι, επίσης, ακόμα
παγιατών’νεμπαγιατεύουν bayat
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσούνασκύλα
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
ωρι͜άειπροσέχει, φυλάει, επιβλέπει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr