Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο λύκον τρώει τα πρό’ατα

Ελπίδα στην παράδοσηΕλπίδα στην παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ο λύκον τρώει τα πρό’ατα,
αλεπόν τα κοσσάρας
Τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α όντες τερούν
τρώγ’νε τα παλληκάρι͜α

Εσύ το πολλά -ν- έμορφον,
εσύ τσ’ αυγής το άστρον
Θα σύρω και σαρεύω σε
απέσ’ σ’ εμόν το κάστρον

Εφίλεσα σε, ερρώστεσα,
για φίλ’ με κι ας λαρούμαι
Για άφ’ς τα ψ̌όπα σ’ ανοιχτά
κι εγώ -ν- ας παλαλούμαι

Τ’ ομμάτι͜α σ’ είν’ ολόμαυρα,
τα χ̌ειλόπα σ’ γλυκέα
Σα κόκκινα σα μάγ’λοπα σ’
χρωστώ έναν δοντέα

Απέσ’ σην ψ̌η μ’ εφώλεψες,
αρνί μ’, εκαλοκάτσες
Και το γλυκύν το φίλεμαν
πουλί μ’/εσύ σ’ εμέν εμάτσες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
άφ’ςάφησε (προστ.)
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γλυκύνγλυκιά/ό
δοντέαίχνος δαγκώματος, δάγκωμα
είν’είναι (για πληθ.)
εμάτσεςέμαθες, δίδαξες μαθίζω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ερρώστεσααρρώστησα
εσάδικά σου/σας
εφίλεσαφίλησα
εφώλεψεςφώλιασες
κοσσάραςκότες (πληθ.), κότας (γεν.), οι κλώσσες (ιδιωμ.Νικόπολης)
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σαρεύωτυλίγω, περικυκλώνω, εναγκαλίζομαι μτφ. αρέσκομαι σε sarmak
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τερούνκοιτούν
τρώγ’νετρώνε
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr