Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξεριζωμού σκοτία

Ση Χάλκοβας τα στράταςΣη Χάλκοβας τα στράτας

Στιχουργοί: Ιωάννης Μάγγος

Συνθέτες: Χρήστος Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Καλιοντζίδης


Μάνα σύρ’ τη μαναχ̌ίαν
και σο τσ̌όλ’ την ξενιτείαν
Κι αναμέν’ ας σον Θεόν
χαράν να ελέπ’ μίαν

Ξεριζωμού σκοτία,
μαύρεσσα αροθυμία
Τη θάλασσας μουράτι͜α,
παραδεισί’ πουλία

Τα παιδία τ’ς εχάσεν,
τον άντραν ατ’ς αναμέν’
Έναν όνερον ελέπ’,
σην εγκάλιαν ατ’ να εμπαίν’

Ξεριζωμού σκοτία,
μαύρεσσα αροθυμία
Τη θάλασσας μουράτι͜α,
παραδεισί’ πουλία

Κι αν εδέβανε τα χρόνι͜α
’κι λαρούντανε τα πόνι͜α
Κι όντες θέρος ανταμών’
σο καρδόπον ατ’ς σύρ’ χ̌ι͜όνι͜α

Ξεριζωμού σκοτία,
μαύρεσσα αροθυμία
Τη θάλασσας μουράτι͜α,
παραδεισί’ πουλία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
ανταμών’φέρνει σε επαφή, συνδέει, συναρμόζει, συναντάει
αροθυμίανοσταλγία
ατ’ςαυτής, της
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμπαίν’μπαίνει
εχάσενέχασε, έδιωξε, πέταξε
θέροςκαλοκαίρι
καρδόπονκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούντανεγιατρεύονται, θεραπεύονται
μαναχ̌ίανμοναξιά
μίανμια φορά
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
όνερονόνειρο
όντεςόταν
παιδίαπαιδιά
παραδεισί’παραδείσου
πόνι͜απόνοι
σκοτίασκοτάδι
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr