Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ ανάσμα σ’ κατακαίουμαι

Ση Χάλκοβας τα στράταςΣη Χάλκοβας τα στράτας

Στιχουργοί: Γιάννης Γκόσιος

Συνθέτες: Χρήστος Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Χρήστος Καλιοντζίδης


Μετ’ εσέναν που κείται κα’
και τ’ ανάσμα σ’ π’ εξέρει
η καρδία τ’ μαεύκεται,
λαρωμονήν ’κι παίρει

Σ’ ανάσμα σ’ κατακαίουμαι
και σο τέρεμα σ’ χάμαι
Σ’ εγκαλιόπο σ’ θ’ ευρίουμαι,
όποιος ψαλαφά με

Σο μέρωμαν παρακαλεί
να βραδύν’ αλλομίαν
Σ’ εγκάλιοπο σ’ να έρ’ται κονεύ’
και παίρ’ παρηγορίαν

Σ’ ανάσμα σ’ κατακαίουμαι
και σο τέρεμα σ’ χάμαι
Σ’ εγκαλιόπο σ’ θ’ ευρίουμαι,
όποιος ψαλαφά με

Το καρδόπο μ’ άμον ραχ̌ίν
ντο καπατεύ’ η δείσα
Τα κάλλι͜α σ’ και τ’ εμορφά̤δα σ’
σ’ εγκαλιόπο μ’ να ’κείσαν

Σ’ ανάσμα σ’ κατακαίουμαι
και σο τέρεμα σ’ χάμαι
Σ’ εγκαλιόπο σ’ θ’ ευρίουμαι,
όποιος ψαλαφά με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
άμονσαν, όπως, καθώς
ανάσμαανάσα, αναπνοή
βραδύν’βραδιάζει
δείσαομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμορφά̤δαομορφιά
έρ’ταιέρχεται
ευρίουμαιβρίσκομαι
κα’κάτω
κάλλι͜ακάλλη
καπατεύ’σκεπάζει, καλύπτει, κλείνει κπ/κτ σε κτ kapatmak
καρδόποκαρδούλα
’κείσαν(εκείσαν) κείτονταν, ξάπλωναν
κείταικείτεται, ξαπλώνει
’κιδεν ουκί<οὐχί
κονεύ’εγκαθίσταται, φωλιάζει, προσγειώνεται (επί πτηνών) konmak
λαρωμονήνγιατρειά, θεραπεία
μέρωμανξημέρωμα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παίρ’παίρνω/ει
παρηγορίανπαρηγοριά
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τέρεμαβλέμμα
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
ψαλαφάζητάει, αιτείται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr