Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Τικ «Ούι! Αμάν»

Ιάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη ΘάλασσαΙάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ömer Beykoz, Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


¹Mayıs ayi gelende
Yâr yâr, yâr yâr,
Yâr yâr, da uy aman
Dağlara kar olur mı

Ο πετεινόν κακανίζ’,
[Όι όι, όι όι, ούι αμάν!]
η κοσσάρα παίρ’ εκεί
Έχ̌’ και πάγω σον παρχάρ’,
[Όι όι, όι όι, ούι αμάν!]
τη σεβντι͜ά μ’ φέρεν εκεί
Έχ̌’ και πάγω σον παρχάρ’, πουλί μ’,
τη σεβντι͜ά μ’ φέρεν εκεί

Το τυφέκι μ’ έσυρα,
[Όι όι, όι όι, ούι αμάν!]
εποίκεν τουμπά - τουμπά
Η σεβντι͜ά μ’ εμόρφυνεν,
[Όι όι, όι όι, τα ούι αμάν!]
εέντον άμον ζουμπά
Η σεβντι͜ά μ’ εμόρφυνεν, πουλί μ’,
εέντον άμον ζουμπά

Σον παρχάρ’ έχ̌’ και θα πας,
[Όι όι, όι όι, ούι αμάν!]
λύουμαι ας σην σεβντι͜ά σ’
Τον Θεό σ’ αν αγαπάς,
[Όι όι, όι όι, τα ούι αμάν!]
ντό είναι ατά ντ’ ευτάς;
Τον Θεό σ’ αν αγαπάς, πουλί μ’,
ντό είναι ατά ντ’ ευτάς;

Άντα τραγωδείς εσύ,
[Όι όι, όι όι, ούι αμάν!]
ούλοι πα τερούνε σε
Εσέν τα παλληκάρι͜α,
[Όι όι, όι όι, τα ούι αμάν!]
ούλια αγαπούνε σε
Εσέν τα παλληκάρι͜α, πουλί μ’,
ούλια αγαπούνε σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνταόταν
ατάαυτά
εέντονέγινε
εμόρφυνενομόρφυνε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ̌’ και πάγωείμαι στον πηγαιμό, πηγαίνω
ζουμπάστρουμπουλή zımba/zunbe
κακανίζ’κακαρίζει
κοσσάρακότα
λύουμαιλιώνω
ούλιαόλα
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
σεβντι͜άέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
τερούνεκοιτούν
τραγωδείςτραγουδάς
φέρενφέρε (προστ.)
Σημειώσεις
¹Τον μήνα Μάιο
Αγάπη μου
Αγάπη μου, ωχ αμάν!
Άραγε θα χιονίσει στα βουνά;

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr