Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γαρασαρέτ’κον

Ιάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη ΘάλασσαΙάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ömer Beykoz, Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Παρχάρ’ αέρα ’φύσεσεν
κάποθεν τέλια-τέλια
[γιαρ (x6)]
Τρυγόνα μ’, τα φιλέματα σ’
γλυκέα άμον μέλια
[γιαρ (x2), πάντα γιαρ (x5)]

Σα παρχάρι͜α μη λάσ̌κεσαι,
πουλί μ’, χωρίς εμέναν
[γιαρ (x6)]
Κι ας σ’ όλια τα νερά μη πίντς,
κάποιον έχ̌’ εβδέλλαν
[γιαρ (x2), πάντα γιαρ (x5)]

Κόρη μ’, παρχαροπούλα είσαι,
ρομάνας θα̤γατέρα
[γιαρ (x6)]
Εσέν π’ ελέπ’ την Κερεκήν
’κι πάει ους την Δευτέραν
[γιαρ (x2), πάντα γιαρ (x5)]

Σ’ ελάτ’ αφκά μη κάθεσαι
τ’ ελατοκλάδι͜α στάζ’νε
[γιαρ (x6)]
Σα μανουσ̌άκια απέσ’ πορπάτ’,
τα κάλλια σ’ να φωτάζ’νε
[γιαρ (x2), πάντα γιαρ (x5)]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
αφκάκάτω
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εβδέλλανβδέλλα βδάλλω
ελάτ’έλατο
ελατοκλάδι͜αελατόκλαδα
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έχ̌’έχει
κάλλιακάλλη
κάποθεναπό κάπου
ΚερεκήνΚυριακή
’κιδεν ουκί<οὐχί
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μανουσ̌άκιαμενεξέδες/βιολέτες մանուշակ (manušak)<manafšak
όλιαόλα
ουςως, μέχρι
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πίντςπίνεις
πορπάτ’περπάτα (προστ.)
ρομάναςπαρχαρομάνας, γυναίκας επιφορτισμένης με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
στάζ’νεστάζουνε
τέλιασύρματα, χορδές μουσικού οργάνου tel
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φιλέματαφιλιά
’φύσεσεν(εφύσεσεν) φύσηξε
φωτάζ’νεφωτίζουν, λάμπουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr