Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καμένον καρδίαν

Ιάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη ΘάλασσαΙάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Έι! σεβντά μ’, εμολύες,
καρδία μ’, εκολλίες
Αέτσ’ εγάπανες με,
εφέκες με κι επήες

Έκιτι, ψεύτε κόσμε,
θάνατος να μη έτον
Άνθρωπον μ’ εγέρανεν,
πάντα νέος να έτον

Έι! καμένον καρδίαν,
να στερούσαι καμίαν
Ας σα πολλά τα τέρτι͜α
τραγωδώ μίαν-μίαν

Έκιτι, ψεύτε κόσμε,
θάνατος να μη έτον
Άνθρωπον μ’ εγέρανεν,
πάντα νέος να έτον

Έι! μαύρεσσα - μαύρεσσα,
τα τέρτι͜α μ’ άμον τ’ εσά
Άμον τ’ εσόν σεβντι͜αλούκ’
νέ είδα, νέ επέντεσα

Έκιτι, ψεύτε κόσμε,
θάνατος να μη έτον
Άνθρωπον μ’ εγέρανεν,
πάντα νέος να έτον

Έκαψες την καρδία μ’
λες, για ποίον; για ποίον
εθάρρεσες θα παίρεις
απ’ εμέναν καλλίον;

Έκιτι, ψεύτε κόσμε,
θάνατος να μη έτον
Άνθρωπον μ’ εγέρανεν,
πάντα νέος να έτον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
εγάπανεςαγαπούσες
εθάρρεσεςπίστεψες, νόμισες
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
επέντεσααπάντησα, συνάντησα τυχαία
επήεςπήγες
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
έτονήταν
εφέκεςάφησες
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
καμίανποτέ
μίανμια φορά
νέούτε ne
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντι͜αλούκ’έρωτας sevdalık
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr