Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Νοσταλγικό

Ιάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη ΘάλασσαΙάσων | Σκοποί και τραγούδια από τη Μαύρη Θάλασσα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Yusuf Cemal Keskin

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Φίλιππος Κεσαπίδης


Έπαρ’ το καλαθόπο σ’
ας πάμε σα διφόρι͜α
Όλοι πάνε εντάμαν,
εμείς ας πάμε χώρι͜α

Έι! κορτσόπον έμορφον,
έσπρυναν τα μαλλία σ’
Τ’ εσόν πα άμον τ’ εμόν,
καμένον η καρδία σ’

Σο κατώι μ’ ζον ουκ̌’ έν’,
μαναχόν η κοσσάρα!
Επέρανε τη σεβντι͜ά μ’,
έι! μάνα μου, έι! μάνα μ’!

Έκαψες το καρδόπο μ’
έι! πατσή, έι! Χενιφέ!
Παρακαλώ τον κύρη μ’
να ’φτάει εσέναν νύφε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εντάμανμαζί
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρανεπήραν
εσόνδικός/ή/ό σου
έσπρυνανάσπρισαν
ζοναγελάδα
καλαθόποκαλαθάκι
καρδόποκαρδούλα
κατώι(Σουρμ.) μαντρί κατώγαιον
κορτσόπονκοριτσάκι
κοσσάρακότα
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
νύφενύφη
ουκ̌’(ιδιωμ. Όφη) δεν ουκί<οὐχί
παπάλι, επίσης, ακόμα
πατσήαδελφή, κόρη (ως προσφώνηση γυναίκας γενικά) bacı
σεβντι͜άέρωτα, αγάπη sevda/sevdā
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
χώρι͜αχωριστά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr