Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌άνουμ, τσ̌άνουμ, νε παιδόπον, λέω

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανθή Νικολαΐδη, Παναγιώτης Ασλανίδης


Εδίψασα, μικρόν αρνί μ’,
[Τσ̌άνουμ, γιαρ]
δος μα νερόν ας πίνω [λέω]
Τη καρδι͜άς ι-μ’ την καμονήν
[Τσ̌άνουμ, γιαρ]
ολίγον να νεβζήνω [λέω]

Τσ̌άνουμ, τσ̌άνουμ, ε παιδόπον, [λέω]
κατήβα σο πεγαδόπον [λέω]
Φέρον με κρύον νερόπον [λέω]
με το τσ̌αμουρένεν το τεστόπον [λέω]
για τ’ εμόν το χατιρόπον [λέω]

Εγώ νερόν ’ψαλάφεσα,
εσύ ρακίν εμέν εδέκες [λέω]
Σο έρημον το καρδόπο μ’
[Τσ̌άνουμ, γιαρ]
τρανόν σεβντάν εσέγκες [λέω]

Τσ̌άνουμ, τσ̌άνουμ, ε παιδόπον, [λέω]
κατήβα σο πεγαδόπον [λέω]
Φέρον με κρύον νερόπον [λέω]
με το τσ̌αμουρένεν το τεστόπον [λέω]
για τ’ εμόν το χατιρόπον [λέω]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δοςδώσε
δος μαδώσε μου
εδέκεςέδωσες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
καμονήνκαημός, καημό (αιτ)
καρδόποκαρδούλα
κατήβακατέβα (προστ.)
νεβζήνωσβήνω
νερόποννεράκι
παιδόπονπαιδάκι
πεγαδόπονβρυσούλα
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τεστόπονμικρή υδρία, κανατούλα testa
τσ̌αμουρένενπήλινο, το φτιαγμένο από λάσπη çamur
τσ̌άνουμαγαπημένη μου canım
φέρονφέρε (προστ.)
χατιρόπον(υποκορ.) χάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
’ψαλάφεσαζήτησα, αιτήθηκα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr