Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Π’ επέθαναν εγλύτωσαν

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σοφιανίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Π’ επέθαναν εγλύτωσαν,
που ζουν πα θ’ αποθάν’νε
Αούτ’ ο κόσμον ψεύτικον,
του κάκου είν’ ντ’ ευτάμε

Που αποθάν’ ’κι κλώσ̌κεται,
ο γέρον ’κι νεούται
Που τρώει και πίν’ και χ̌αίρεται
καμίαν ’κι κομπούται

Η λαλία μ’ σον ουρανόν,
Θεέ μ’, παρακαλώ σε!
Μη καίεις αούτο το μιλέτ’,
υμνώ και προσ̌κυνώ σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτ’αυτός/ή/ό
αούτοαυτό/ή
αποθάν’πεθαίνει
αποθάν’νεπεθαίνουν
είν’είναι (για πληθ.)
επέθανανπέθαναν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κομπούταιξεγελιέται, εξαπατάται κομβόω
λαλίαλαλιά, φωνή
μιλέτ’φυλή, έθνος millet
νεούταιανανεώνεται, ξανανιώνει
παπάλι, επίσης, ακόμα
πίν’πίνει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr