Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο Γιακούπ-αγάς

Ελπίδα στην παράδοση

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Σοφία Νικολαΐδη


Έχ̌’ κι έρ’ται ο Γιακούπ-αγάς, Ελένε
τέρεν την ’τοιμασία σ’
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Την πόρτα σ’ άφ’ς ακράνοιχτον, Ελένε
θα εμπαίνω ση φωλέα σ’
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]

Η ’τοιμασία μ’ έτοιμον, ασ’χώρετον
και το κρεβάτ’ στρωμένον
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Έχω το ρακίν έτοιμον, ασ’χώρετον
και το κεμπάπ ψεμένον
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]

Έχ̌’ κι έρ’ται ο Γιακούπ-αγάς, Ελένε
τέρεν το χαζιρλούκι σ’
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Θα έρχουμαι και σην οτά σ’, Ελένε
θα σ’κώνω το τιρλούκι σ’¹
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]

Έχω το κρασίν κόκκινο, ασ’χώρετον
και το κρεβάτ’ στρωμένον
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Έλα έμπα σ’ εγκαλιόπο μου, ασ’χώρετον
σ’ εμέτερα έλα μένον
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]

Έχ̌’ κι έρ’ται ο Γιακούπ-αγάς, Ελένε
άνοιξον το πορτόπο σ’
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Άνοιξον τα χ̌ερόπα σου, Ελένε
θα εμπαίνω σ’ εγκαλιόπο σ’
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]

Τ’ εσόν η εγάπ και τ’ εμόν, ασ’χώρετον
ας σην καρδι͜ά μ’ ’κ’ εβγαίνει
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
και τόπον ’κ’ έχ̌’ σο καρδόπο μ’, ασ’χώρετον
άλλο εγάπ’ να εμπαίνει
[Ωφ, ωφ/έλα -ν- έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακράνοιχτονμισάνοιχτο/η
άνοιξονάνοιξε (προστ.)
ασ’χώρετονασυγχώρητο
άφ’ςάφησε (προστ.)
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμέτεραδικά μου/μας
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμπαμπες (προστ.)
εμπαίνωμπαίνω
έρ’ταιέρχεται
έρχουμαιέρχομαι
εσόνδικός/ή/ό σου
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
μένονμείνε (προστ.)
οτάδωμάτιο oda
πορτόποπορτούλα, πορτάκι porta
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
σ’κώνωσηκώνω
τέρενκοίταξε (προστ.)
τιρλούκιγαλήνη, ηρεμία dirlik
’τοιμασίαετοιμασία
φωλέαφωλιά
χ̌ερόπαχεράκια
χαζιρλούκιετοιμασία, προετοιμασία, προπαρασκευή hazırlık
ψεμένονψημένο
Σημειώσεις
¹ (εκφ) θα χαλάσω την ηρεμία/γαλήνη που είχες, θα σε ξεσηκώσω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr