Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’, ντ’ εποίκα σε

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Θεέ μ’, πέει με, ντ’ εποίκα σε
κι ατόσον βασανί͜εις με;
Και σα καρίπ’κα τα μέρι͜α
γιατί φέρτς και κλαινί͜εις με;

Δεντρόπο μ’, ντ’ εμαρέθανε
κι ερρούζ’νανε τα φύλλα σ’
Θεέ μ’, ακόμαν ’κ’ έρθανε
τη μοθοπώρ’ τα μήνας

Ακόμαν, πουλί μ’, καλοκαίρ’,
ο χ̌ειμωγκόντς σο ψ̌όπο μ’
Θεέ μ’, Εσύ μόνον λαρώντς
τα πόνι͜α σο καρδόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατόσοντόσο
βασανί͜ειςβασανίζεις
εμαρέθανεμαράθηκαν
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρθανεήρθαν
ερρούζ’νανεέπεφταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
κλαινί͜ειςκάνεις κάποιον να κλάψει, στενοχωρείς
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
μέρι͜αμέρη
μοθοπώρ’φθινόπωρο
πέειπες (προστ.)
πόνι͜απόνοι
φέρτςφέρεις, φέρνεις
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr