Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρυγόνα μ’ όντες πας σ’ ορμάν’

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Τρυγόνα μ’, όντες πας σ’ ορμάν’
κι ευτάς το σ̌ελεκόπο σ’
Τα δέντρα ’κι ορωτούν εσέ
πού έν’ τ’ άλλο τ’ εσ̌όπο σ’;

Πολλά ραχ̌ι͜ά χωρίζ’νε μας
και ’κ’ έχ’νε τελεσίαν
Τα γράμματα χαΐρ’ ’κ’ ευτάν’,
αρνί μ’, ση μαναχ̌ίαν

Μη κλαις, μη τυρι͜αννίεσαι,
γιαβρόπο μ’ ας σ’ εφκιάρι σ’
Όντες ελέπ’ς με σ’ όνερο σ’,
κλώσον το μαξιλάρ’ ι-σ’

Θα πάγω σ’ έναν έρημον,
σ’ έναν ισίζ’κον τόπον
Όθεν ’κι κελαηδεί πουλίν,
όθεν ’κι πάει λαλόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
ελέπ’ςβλέπεις
έν’είναι
εσ̌όπο(υποκορ.) ταίρι, έτερο ήμισυ, σύντροφος
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
εφκιάριμελαγχολία, στενοχώρια, έγνοια, άγχος efkâr/efkār
έχ’νεέχουνε
ισίζ’κονερημικό, απομονωμένο ıssız
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσονγύρισε, στρέψε (προστ.)
λαλόπονλαλιά, φωνή
μαναχ̌ίανμοναξιά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όνεροόνειρο
όντεςόταν
ορμάν’δάσος orman
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σ̌ελεκόποφορτίο ξύλων ή χόρτων που φέρεται στη ράχη ανθρώπου şelek
τελεσίαντέλος, τελειωμό
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τυρι͜αννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι
χαΐρ’καλοσύνη, εύνοια, χρησιμότητα hayır/ḫayr
χωρίζ’νεχωρίζουν, ξεδιαλέγουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr