Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ψ̌η μ’, φαρμακωμένον

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Ασλανίδης


Τ’ εμόν η κάρδα̤ γεραλίν,
η ψ̌η μ’ φαρμακωμένον [γιαρ]
Και -ν- η ζωή μ’ αποτενύν
ας σ’ όλα τελεμένον [γιαρ]

Ατή, Θεέ μ’, η ψ̌η τ’ εμόν,
πολλά πουγαλεμένον [γιαρ]
Χ̌ίλα̤ φαρμάκια επότ’σες α’
και έν’ τυρα̤ννιγμένον [γιαρ]

Θεέ μ’, ποίσον να χ̌αίρουμαι,
μη δί’ς με -ν- άλλα πόνα̤ [γιαρ]
Με γέλος να δα̤βαίνω εγώ
τα υστερνά τα χρόνα̤ μ’ [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αποτενύναπό εδώ και πέρα από του νυν
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γέλοςγέλιο, περίγελος
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δα̤βαίνω(για τόπο) περνώ, διασχίζω, (για χρόνο) περνώ (γενικότερα) περνώ, παύω, τελειώνω διαβαίνω
δί’ςδίνεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επότ’σεςπότισες
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
πουγαλεμένονσκασμένο/η, βαριεστημένο/η, στενοχωρημένο/η bunalma
τελεμένοντελειωμένη/ο
τυρα̤ννιγμένοντυραννισμένο/η, ταλαιπωρημένο/η
υστερνάκατοπινά, τελευταία
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ίλα̤χίλια
χρόνα̤χρόνια
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr