Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άστρα τον φέγγον πέτε͜ ατον

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Άστρα, τον φέγγον πέτε͜ ατον
τον κόπον ατ’ μη χάνει
Τ’ εμόν εγάπ’ έν’ έμορφος,
τον τόπον ατ’ πιάνει

Σουμά σα ξημερώματα
και σα πετεινολάλι͜α
’κ’ επόρ’να να εγνέφιζα,
γλυκύν έτον η εγκάλι͜α σ’

Σουμά σα ξημερώματα
εξέβαν δύο άστρα
Τ’ έναν ομοιάζ’ τον πρόσωπο σ’,
τ’ άλλο τα ψ̌ήα σ’ τ’ άσπρα

Ξημέρωσεν, αρνόπο μου,
σούκ’ ποίσον την μετάνοια σ’
Άπλωσον τα ξερόχ̌ερα σ’
κι έπαρ’ με σην εγκάλι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άπλωσονάπλωσε (προστ.)
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπ’αγάπη
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγνέφιζαξυπνούσα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφοςόμορφος/η
έν’είναι
εξέβανβγήκαν
έπαρ’πάρε (προστ.)
επόρ’ναμπορούσα
έτονήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
πέτεπείτε (προστ.)
πετεινολάλι͜αχαράματα, η ώρα που λαλούν οι πετεινοί
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
σούκ’σήκω (προστ.)
σουμάκοντά
φέγγονφεγγάρι
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr