Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αχ! Βαχ! Κεχριμπάρ’

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Αγαπώ είναν κουτσ̌ήν
π’ αγαπά την καλατσ̌ήν [όι, όι…ξαν όι]
’Κ’ επορώ να φέρ’ ατεν
σ’ οσπίτι μ’ ένα βραδήν

Αχ! βαχ! μάτια μου,
έφαγες τα νιάτα μου!
Για τ’ εσέν, τσούνας κουτάβ’,
χάμαι εγώ το παλληκάρ’

Άσπρεσσα -ν- άμον το χ̌ι͜όν’,
κόκκινον άμον χρυσόν [όι, όι…ξαν όι]
Άγγελος θα ’ίνουμαι,
θα παίρω την ψ̌ην τ’ εσόν

Αχ! βαχ! κεχριμπάρ’,
όντες πας και σον παρχάρ’
Όντες πας και σον παρχάρ’
φέρον μας ένα χαπάρ’

Ο πρόσωπον ατ’ς αλών’,
όλτς εμουν θα παλαλών [όι, όι…ξαν όι]
Πάντα τερεί χαμελά,
αφκακέσ’ χαμογελά

Αχ! βαχ! κεχριμπάρ’,
όντες πας και σον παρχάρ’
Όντες πας και σον παρχάρ’
φέρον μας ένα χαπάρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλών’αλώνι
άμονσαν, όπως, καθώς
άσπρεσσαάσπρη
ατεναυτήν
ατ’ςαυτής, της
αφκακέσ’κάτω πέρα
βραδήνβράδυ
είνανέναν, μία
εμουνμας
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλατσ̌ήνομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κεχριμπάρ’απολιθωμένο διαυγές ρετσίνι kehribar/kahrubā
κουτσ̌ήνκόρη
ξανπάλι, ξανά
όλτςόλους
όντεςόταν
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
παίρωπαίρνω
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
τερείκοιτάει
τσούναςσκύλας
φέρ’φέρνω/ει
φέρονφέρε (προστ.)
χ̌ι͜όν’χιόνι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χαμελάχαμηλά
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτο haber/ḫaber
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr