Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομμάτι͜α σ’ ’μοιάζ’νε του κυρού σ’

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Σαμπακίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Τ’ ομμάτι͜α σ’ ’μοι͜άζ’νε του κυρού σ’,
το ταπιέτ’ ση μάνα σ’
Ατό το αναστέναγμα σ’
ομοι͜άζ’ τ’ εμόν τση καρδι͜άς

Ν’ αηλί ντο είδα κι έπαθα
εκείνον τον καιρόν
Τ’ αρνί μ’ ους να εκαντούρεψα
’κ’ εποίκα το τ’ εμόν

Κόρη, τα τυχερά σ’ μη χάντς,
τα χρονόπα σ’ δι͜αβαίν’νε
Ατά τα κάλλι͜α σ’ λύγουνταν,
εσέναν ’κι απομέν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
ατάαυτά
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουνδιαβαίνω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εποίκαέκανα, έφτιαξαποιέω-ῶ
’κ’δενουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
’κιδενουκί<οὐχί
κυρούπατέρα
λύγουντανλιώνουν
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομμάτι͜αμάτια
ομοι͜άζ’ομοιάζει, μοιάζει
ουςως, μέχρι
ταπιέτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπουtabiat/ṭabīʿat
τσητης
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις
χρονόπαχρονάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr