Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εσέν! Νε! Ματσούκα

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Ιορδανίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Ν’ αηλί εσέν, νε Ματσούκα,
τα δρόμι͜α σ’ ερημώθαν
Τα ’σπίτι͜α όλια ευκαιρώθαν,
τα ταρέζι͜α ετοζώθαν

Έναν καιρόν εβόαναν,
Ματσούκα μ’, τα ραχ̌ία σ’
Ας ση χ̌ι͜ονί’ το γούγκρισμαν
και -ν- ας σα τραγωδίας

Τη Ματσούκας τα χώματα
όλια βαρυτοπίας
Έλα, πουλί μ’, σα ήμαρτα σ’
ποίσον την ανθρωπία σ’

Τη γαβαλί’ το σ̌ύριμαν,
τη λύρας το τοξάρι
Ματσούκα μ’, σα παρχαρόπα σ’,
ξαν έμ’νε παλληκάρι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ανθρωπίαανθρωπιά
βαρυτοπίαςεύφορες γαίες
γαβαλί’φλογέρας kaval/ḳawwāl
γούγκρισμανβρυχηθμός
δρόμι͜αδρόμοι, δρόμους
εβόανανβοούσαν
έμ’νεήμουν
ερημώθανερημώθηκαν
ετοζώθανσκονίστηκαν toz
ευκαιρώθανάδειασαν, μτφ. ερημώθηκαν
ήμαρταήμαρτον, δηλωτικό μετάνοιας, από τον αόριστο β΄ του αρχαίου ρήματος ἁμαρτάνω (αμάρτησα), έκφ. έλα σα ήμαρτα=μετανόησε
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
παρχαρόπαορεινοί τόποι θερινής βοσκής παρχάρια + -οπα (υποκορ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌ύριμανσφύριγμα
ταρέζι͜αράφια étagère
τραγωδίαςτραγούδια
χ̌ι͜ονί’χιονιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr