Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Ο πρόσωπος σ’ τραντάφυλλον,
[ξαν] αρνόπο μ’, έλα -ν- έλα
Σα μὲσα σ’ να τυλίουμαι,
[ξαν] τέρ’ με, ψ̌ήκα μ’, και γέλα

Τ’ ομματόπα τ’ς, γιαρ, έμορφα,
[ξαν] τ’ οφρύδι͜α τ’ς πογιαμάδες
Γουρπάν’ σο πόι σ’ να ’ίν’ντανε
[ξαν] δεκαοχτώ γιοσμάδες

Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’,
[ξαν/ξαν και] πώς να μην παλαλούται;
Άψιμον να έν’, καίεται,
[ξαν] κρεμός να έν’, σκοτούται

Ση κεμεντζ̌ές ι-μ’ το κιφάλ’
[ξαν] πουλίν ’κι κοντουρεύω
Τα έμορφα τα κοράσ̌ι͜α,
[ξαν] αρνί μ’, θα καντουρεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατάαυτά
άψιμονφωτιά
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
’ίν’ντανεγίνονται
καίεταικαίγεται
καντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
κεμεντζ̌έςλύρας kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κοντουρεύωτοποθετώ, βάζω πάνω kondurmak
κοράσ̌ι͜ακορίτσια
κρεμόςγκρεμός
μὲσα(τα) η μέση
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
οφρύδι͜αφρύδια
παλαλούταιτρελαίνεται
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμένα boyama
πόιύψος, μπόι boy
πρόσωποςπρόσωπο
σκοτούταισκοτώνεται
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τυλίουμαιτυλίγομαι
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr