Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’ το ψ̌όπο μ’

Ελπίδα στην παράδοσηΕλπίδα στην παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Αρνί μ’, το ψ̌όπο μ’ κι η ζωή μ’
είναι σ’ εσά τα χ̌έρι͜α
Αν θέλτς σπάξον με με το μέλ’,
αν θέλτς με τα μαχ̌αίρι͜α

Ας σον ήλιον που καίγουνταν
τερούν που έν’ εβόρα
Εγώ καίουμαι απ’ εσέν
και χ̌αίρουνταν η χώρα

Όλια τα στράτας τη κοσμί’
κι όλια τα σταυροστράτι͜α
Εποίκες με κι επότ’σα τα,
πουλί μ’, για τ’ εσέν δάκρυ͜α

Τα δάκρυ͜α μ’ εκυλίουσαν
κι ατό σεΐρ’ ετέρ’νεν
Εγώ -ν- επαρακάλ’να το
κι ατό χαπέρ’ ’κ’ επαίρνεν

Εγώ -ν- επαρακάλ’να το
να έρ’ται μετ’ εμέναν
Κι ατό -ν- ετέρ’νεν τα δάκρυ͜α μ’
πώς στάζ’νε απ’ έναν-έναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εβόρασκιά, δροσερό μέρος
εκυλίουσανκυλούσαν
έν’είναι
επαρακάλ’ναπαρακαλούσα
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επότ’σαπότισα
έρ’ταιέρχεται
εσάδικά σου/σας
ετέρ’νενκοιτούσε
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
κοσμί’κόσμου
μέλ’μέλι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλιαόλα
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος) seyir/seyr
σπάξονσφάξε (προστ.)
στάζ’νεστάζουνε
σταυροστράτι͜ασταυροδρόμια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερούνκοιτούν
χ̌αίρουντανχαίρονται
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr