Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την ορφανίαν που ’κ’ είδε

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Την ορφανίαν που ’κ’ είδε,
ας ερωτά εμένα
Εδέβεν ’ς σο κιφαλόπο μ’
ατό ντο ’κ’ ενεμένα

Άτυχον έρθα σον κόσμον,
μικρίκον ορφανίγα
Όθεν μερέα εκλώστα
τα στράτας ι-μ’ ’κ’ ενοίγαν

Πάντα με τ’ «αχ» και με το «βαχ»,
εγώ τ’ ορφανεμένον
Σα σταυροστράτι͜α κάθουμαι
το καριπλανεμένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εδέβενπήγε, διάβηκε, διέσχισε, ξεπέρασεδιαβαίνω
εκλώσταγύρισα, επέστρεψα
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
ενοίγανανοίχθηκαν
έρθαήρθα
ερωτάρωτάει
’κ’δενουκί<οὐχί
καριπλανεμένονξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμποροςgarip/ġarīb
κιφαλόποκεφαλάκι
μερέαμεριά
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όθεν μερέαόποια μεριά/πλευρά
ορφανίγαορφάνεψα
’ς(ας) από
σταυροστράτι͜ασταυροδρόμια
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr