Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χαμαίμηλον

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Ασλανίδης


Και ντ’ έπαθες, χαμαίμηλον,
και στέκεις μαρεμένον; [γιαρ]
Γιάμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν;
Γιάμ’ ο καρπό σ’ ελλάεν; [γιαρ]
Γιάμ’ ας σα χαμηλόκλαδα σ’
κανέναν εζαλίεν; [γιαρ]

Νι͜ά η ρίζα μ’ εδίψασεν,
ούτε ο καρπό μ’ ελλάεν [γιαρ]
Νι͜ά ας σα χαμελόκλαδα μ’
κανέναν εζαλίεν [γιαρ]

Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν
ση ρίζα μ’ εφιλέθαν [γιαρ]
Κι εποίκαν όρκον κι όμνυσμαν
να μ’ ευτάν’ χωρεσίαν [γιαρ]

Ατώρα εχωρίγανε
Γιάμ’ έχω ας σο κρίμαν; [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
εζαλίενζαλίστηκε
ελλάενάλλαξε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
ευτάν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
εφιλέθανφιλήθηκαν
εχωρίγανεχώρισαν, χωρίστηκαν
μαρεμένονμαραμένο
νι͜άούτε ne
όμνυσμανόρκος
χαμαίμηλονκοντή μηλιά χαμαί + μῆλον
χαμελόκλαδαχαμηλά κλαδιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr