Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Και ντ’ έπαθεν και η μάνα σ’

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Σαμπακίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Και ντ’ έπαθεν και -ν- η μάνα σ’
και πάντα καταράται;
Να τρώει ατεν ο γουρζουλάς
και να ψοφά και χάται

Γιαβρί μ’, τη μάνα σ’ είπα ’το,
άλλο μη καταράται
Νύφε τ’ς εγώ θα ’ίνουμαι,
εμέναν ας ευχάται

Εγώ τη μάνα σ’ είπα ’το,
πέ’ ατο εσύ τον κύρη σ’
Ο κύρη σ’ έν’ καλόγνωμος,
’κι χαλάν’ το χατίρι σ’

Πουλί μ’, εσέν εγάπεσα,
εγώ εσέν θα παίρω
Τον κύρη σ’ και τη μανίτσα σ’
εγώ θα χουσμετεύω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατεναυτήν
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γουρζουλάςη πανούκλα μτφ. ο θάνατος
εγάπεσααγάπησα
έν’είναι
’ίνουμαιγίνομαι
καλόγνωμοςαυτός που έχει καλή γνώμη, ήπιος, προσηνής
καταράταικαταριέται
’κιδεν ουκί<οὐχί
νύφενύφη
παίρωπαίρνω
πέ’πες (προστ.)
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
χαλάν’χαλάω/ει, καταστρέφω/ει
χάταιχάνεται atmak
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χουσμετεύωυπηρετώ, φροντίζω hizmet

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr