Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μη λες πως είσαι ορφανόν

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Μη λες πως είσαι ορφανόν,
ατό έν’ αμαρτία [γιαρ]
Η μάνα, ρίζα μ’, έν’ σην ψ̌η σ’
μικρέσσα Παναΐα [γιαρ]

Η μάνα, ρίζα μ’, ’κι αποθάν’,
ούτε καμίαν χάται [γιαρ]
Ολόερα σ’, πουλί μ’, γυρίζ’
κι εσέναν αφουκράται [γιαρ]

Η μάνα έν’ έναν ταμάρ’
ση ψ̌η μ’ και σην καρδία μ’ [γιαρ]
Όλια τα πόνα̤ παίρ’ και χάν’
κι αφήν’ την ευλοΐαν [γιαρ]

Τα δάκρα̤ σ’ η μάνα σ’ σπογγίζ’,
να μη ρούζ’νε σο χώμαν [γιαρ]
’Κι θέλ’ ση στράτα σ’ να φυτρών’ν
παράπονα και πόνα̤ [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάν’πεθαίνει
αφήν’αφήνει
αφουκράταιαφουγκράζεται
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δάκρα̤δάκρυα
έν’είναι
ευλοΐανευλογία
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
μικρέσσαμικρή, νεαρή
όλιαόλα
ολόεραολόγυρα
πόνα̤πόνοι, πόνους (αιτ.)
ρούζ’νεπέφτουν
σπογγίζ’σκουπίζω/ει
ταμάρ’φλέβα damar
χάν’χάνει, παύει να έχει, διώχνει
χάταιχάνεται atmak
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr