Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ εμόν η καρδι͜ά γεραλίν

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Παναγιώτης Ασλανίδης, Σοφία Νικολαΐδη


Τ’ εμόν η καρδι͜ά γεραλίν,
[ν’ αηλί εμέν!]
αν κλαίγω θα ματούται
[ντό θα ’ίνουμαι;]
Άμον τη λάμπας το γυαλίν
[ν’ αηλί εμέν!]
απάν’ να κρους, τσακούται
[ντό θα ’ίνουμαι;]

Η καρδία μ’ έν’ γεραλίν
[ν’ αηλί εμέν!]
άμα τιδέν ’κι λέγω
[ντό θα ’ίνουμαι;]
Τα χ̌είλι͜α μ’ ψεύτικα γελούν,
[ν’ αηλί εμέν!]
όλεν την νύχταν κλαίγω
[ντό θα ’ίνουμαι;]

Καρδι͜ά μ’, απαρηγόρετον,
[ν’ αηλί εμέν!]
πώς να παρηγορώ σε;
[ντό θα ’ίνουμαι;]
Τα τέρτι͜α εμέν έφαγαν
[ν’ αηλί εμέν!]
και ’κι κατηγορώ σε
[ντό θα ’ίνουμαι;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απαρηγόρετοναπαρηγόρητη/ο
γεραλίνπληγωμένο, τραυματισμένο yaralı
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
’ίνουμαιγίνομαι
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρουςχτυπάς
ματούταιματώνει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τιδέντίποτα
τσακούταισπάει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr