Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λελεύω σε, τραντάφυλλον

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Λελεύω σε, τραντάφυλλον
και Παναΐας δά̤κρα̤
Η μύρα σ’ ’κι χορτάεται,
ευωδία σ’ ’κι χάται

Λελεύω σε, λελεύω σε
και ντό πολλά αγαπώ σε!
Ο πρόσωπος ι-σ’ παρλαεύ’,
’κ’ επορώ να τερώ σε

Λελεύω τα στομόχ̌ειλα σ’
όταν χαμογελούνε
Θα έρχουμαι φιλώ -γ- ατα,
ας σον Θεόν φοούμαι

Λελεύω σε, λελεύω σε,
νε τσ̌ακλα̤ρομματία!
Με τα τσ̌ακλάρι͜α τ’ ομμάτι͜α σ’
έκαψες την καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
δά̤κρα̤δάκρυα
επορώμπορώ
έρχουμαιέρχομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λελεύωχαίρομαι
μύραοσμή, μυρωδιά
ομμάτι͜αμάτια
παρλαεύ’λάμπει, λαμποκοπά parlamak
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πρόσωποςπρόσωπο
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τερώκοιτώ
τσ̌ακλάρι͜αγαλανά
φοούμαιφοβάμαι
χάταιχάνεται atmak
χορτάεταιχορταίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr