Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θέρτσον και δέσον δέματα

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Νίκος Σαμπακίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Θέρτσον και δέσον δέματα
μη παίρ’ α̤τα -ν- αέρας
Ατά θα πενταδι͜άζομε
όντες ’κ’ ελέπ’ κανένας

Ση στράταν κέσ’ αρ’ όντες πας,
μη κλώσ̌κεσαι τερείς με
Ελέπ’νε σε και -ν- οι τουσ̌μάν’,
θαρρούν καλωσορί͜εις με

Εχ̌ι͜όντσεν κι εκαπάτεψεν
και ’κ’ επορεί να έρ’ται
Τα κουσούρι͜α όλια τ’ εμά,
τ’ αρνί μ’ τιδέν μη λέτε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
εκαπάτεψενσκέπασε, κάλυψε, έκλεισε κπ/κτ σε κτ kapatmak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’νεβλέπουνε
εμάδικά μου
επορείμπορεί
έρ’ταιέρχεται
εχ̌ι͜όντσενχιόνισε
θέρτσονθέρισε (προστ.)
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλωσορί͜ειςκαλωσορίζεις
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
κλώσ̌κεσαιγυρίζεις, επιστρέφεις
όλιαόλα
όντεςόταν
τερείςκοιτάς
τιδέντίποτα
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr