Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεία μ’, η θαγατέρα σ’

25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP25 χρόνια Ασλανίδης - 30 χρόνια VASIPAP

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Θα έρχουμαι σ’ οσπιτόπο σ’,
θα πίν’νομε ρακία
Η θαγατέρα σ’ ας κεράζ’
να ελέπ’ ατεν, θεία!

Θεία μ’, η θαγατέρα σ’
ατέ έν’ εντροπα̤ρία
’Κ’ ευρίεται άμον ατέ
σ’ ολόερα τα χωρία

Δευτέρα, Τρίτ’, Τετράδ’ και Πέφτ’,
σα τέσσερα ημέρας
Εκόμπωσα κι εφίλεσα,
θεία μ’, τη θαγατέρα σ’

Θεία μ’, η θαγατέρα σ’
ατέ έν’ εντροπα̤ρία
’Κ’ ευρίεται άμον ατέ
σ’ ολόερα τα χωρία

Πολλά κορτσόπα εγάπεσα,
πολλά έμορφα είδα
κι άμον εσέν, τρυγόνα μου,
σον κόσμον άλλο ’κ’ είδα

Θεία μ’, η θαγατέρα σ’
ατέ έν’ εντροπα̤ρία
’Κ’ ευρίεται άμον ατέ
σ’ ολόερα τα χωρία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατέαυτή
ατεναυτήν
εγάπεσααγάπησα
εκόμπωσαεξαπάτησα, ξεγέλασα, μτφ. σαγήνευσα κομβόω
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εντροπα̤ρίαντροπαλή
έρχουμαιέρχομαι
ευρίεταιβρίσκεται
εφίλεσαφίλησα
θαγατέρακόρη, θυγατέρα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κεράζ’κεράζει
κορτσόπακοριτσάκια
ολόεραολόγυρα
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
Πέφτ’Πέμπτη
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ρακία(πληθ.) αλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτων rakı/ˁaraḳī
Τετράδ’Τετάρτη
Τρίτ’Τρίτη
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr