Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Έλα να ποδεδίζω σε

Ελπίδα στην παράδοσηΕλπίδα στην παράδοση

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έλα να ποδεδίζω σε,
μικρέσσα τρανταφύλλα
Εγώ απ’ εσέν τιδέν ’κ’ ελιώ,
εσύ ντ’ ελιά͜εις τα μήλα;

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον,
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’,
σ’ εμέτερα έλα μένον

Έλα, αρνόπο μ’, μετ’ εμέν,
πασ̌κείμ’ πάντα θα ζούμε;
Έλα ας ευτάμε σεβνταλούκ’,
πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ εγροικούμε;

Χαμούφτα γινωμένον,
τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’,
σ’ εμέτερα έλα μένον

Από μακρά στέκ’ και τερεί
τα νιέτι͜α τ’ς αλλάουν’
Απ’ έμπρι͜α μ’ κέσ’ όντες δι͜αβαίν’
τα ποδάρι͜α τ’ς δελιάουν

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον,
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’,
σ’ εμέτερα έλα μένον

Ποπάδες και πνευματικοί
όντες ξημολογάτε
εμέν και το μικρόν τ’ αρνί μ’
καμίαν μ’ ερωτάτε

Τ’ εμόν λαλαχ̌εμένον,
χαμούφτα γινωμένον
Άσ’ τη μανίτσα σ’ και τον κύρ’ -τ- σ’,
σ’ εμέτερα έλα μένον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άσ’άσε, άφησε (προστ.)
γινωμένονγινωμένο, ώριμο
δελιάουνπεριπλέκονται, μπερδεύονται, σκοντάφτουν θηλιάζω<θῆλυς
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εγροικούμεκαταλαβαίνουμε
ελιά͜ειςλυπάσαι κπ/κτ, δείχνεις ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύεσαι ἐλεέω-ἐλεῶ
ελιώλυπάμαι κπ/κτ, δείχνω ελεημοσύνη, μτφ. τσιγκουνεύομαι ἐλεέω-ἐλεῶ
εμέτεραδικά μου/μας
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμπρι͜αμπροστά
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κύρ’πατέρα
λαλαχ̌εμένονχαΐδεμένο, παραχαϊδεμένο
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
μένονμείνε (προστ.)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρέσσαμικρή, νεαρή
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νιέτι͜ασκοποί, προθέσεις niyet/niyyet
ξημολογάτεεξομολογείτε
όντεςόταν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
ποδάρι͜απόδια
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποπάδεςπαπάδες
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
τερείκοιτάει
τιδέντίποτα
χαμούφτααγριοφράουλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr