Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σεβντά, φωτία, μάισσα

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Γιώτης Γαβριηλίδης, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Σο κατιρτσ̌ιλούκ’ ελέπω
ψ̌όπα σεβντάς καμένα
Ζεγκίντς άλλος ’κ’ ευρίεται
ση γην άμον κι εμένα

Σεβντά, φωτία, μάισσα,
τη βρούλας βασιλέα
Πώς καίεις τα ψ̌όπα τ’ ανθρωπί’
κι ευτάς ατα μανέα;

Κατιρτσ̌ιλούκια εποίν’να εγώ
σην πόλ’ και σα χωρία
Ατά ’κ’ έχ’νε τελεμονή,
τ’ αραπάς τα φορτία

Σεβντά, φωτία, μάισσα,
τη βρούλας βασιλέα
Πώς καίεις τα ψ̌όπα τ’ ανθρωπί’
κι ευτάς ατα μανέα;

Η σεβντά έν’ ομμάτι͜αγμαν,
γητέματα ’κι παίρει
Ας σ’ άψιμο σ’ που καίεται
η ψ̌η μόνον εξέρει
Ας σ’ άψιμο σ’ που καίεται
μόνον η ψ̌η εξέρει

Σεβντά, φωτία, μάισσα,
τη βρούλας βασιλέα
Πώς καίεις τα ψ̌όπα τ’ ανθρωπί’
κι ευτάς ατα μανέα;

Εγάπ’ς τ’ ανεύρετον βοτάν’
όποιος έχ̌’ σα ψ̌ήα,
η ζήση ατ’ πάντα γλυκύν,
τ’ άνοιξης ευωδία

Σεβντά, φωτία, μάισσα,
τη βρούλας βασιλέα
Πώς καίεις τα ψ̌όπα τ’ ανθρωπί’
κι ευτάς ατα μανέα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανεύρετονπου δεν έχει βρεθεί ή δεν μπορεί να βρεθεί
ανθρωπί’ανθρώπου
αραπάςάμαξας araba
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατάαυτά
ατααυτά
άψιμοφωτιά
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγες brûler
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπ’ςαγάπης
ελέπωβλέπω
έν’είναι
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
ευρίεταιβρίσκεται
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ’νεέχουνε
ζεγκίντςπλούσιος zengin/sengīn
ζήσηη ζωή, ο τρόπος ζωής, ο βίος του ανθρώπου
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίεταικαίγεται
Καμέναπεριοχή κοντά στην Παναγία Σουμελά
κατιρτσ̌ιλούκ’το επάγγελμα του αγωγιάτη katırcılık
κατιρτσ̌ιλούκιατο επάγγελμα του αγωγιάτη katırcılık
’κιδεν ουκί<οὐχί
μάισσαμάγισσα
μανέακαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
χωρίαχωριά
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όπαψυχούλες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr