Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας ζούμε αγαπημένα

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Γιώτης Γαβριηλίδης


Να χ̌αίρουστουν, να γλεντάτε
αούτ’ τη ζωήν, παιδία
Κι όντες εορτάζετεν
δώστεν κι επάρ’τεν ευχ̌ία

Ας ζούμε αγαπεμένα,
χαρεμένα άμον αδέλφι͜α
Με λύρας και με κλαρίνα
ας ευτάμε μουχαπέτι͜α

Η κακία θ’ απομέν’
και θ’ ευρήκ’ς ήντι͜αν ευτάς
Τόσα χρόνι͜α ντ’ έχτισες
σ’ έναν ώρα μη χαλάντς

Αούτον τον ψεύτην κόσμον
κυβερνά τον η παρά
Οι ανθρώπ’ πα εχαλάγαν,
πού θ’ ευρήκ’ς εγάπ’, χαράν;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγαπεμένααγαπημένα
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτ’αυτός/ή/ό
απομέν’απομένει
εγάπ’αγάπη
ευρήκ’ςβρίσκεις
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
ευχ̌ίαευχές
εχαλάγανχάλασαν (αμεταβ.)
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
μουχαπέτι͜ακουβέντες, φιλικές συνομιλίες, συνεκδ. φιλικές συνεστιάσεις (συνήθως μετά μουσικής)muhabbet/maḥabbet
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
παράλεφτά, το χρήμαpara/pāre
χ̌αίρουστουνχαίρεστε
χαλάντςχαλάς, καταστρέφεις
χαρεμέναχαρούμενα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr