Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεέ μ’ να ποδεδίζ’ ατο

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Γιώτης Γαβριηλίδης, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Δύο τραντάφυλλα έκοψα
ας σην αυλή σ’, πουλόπο μ’
Τ’ έναν χαρίζ’ ατο σ’ εσέν,
τ’ άλλο έχω σο χ̌ερόπο μ’

Τ’ έναν χαρίζ’ ατο σ’ εσέν,
τ’ άλλο έχω σο χ̌ερόπο μ’

Ατό ντ’ εκράτ’να, πουλόπο μ’,
σο χ̌έρι μ’ εμαρέθεν
Εζέλεψεν το ταίρ’ν αθε,
σην εγκάλια σ’ ευρέθεν

Εζέλεψεν το ταίρ’ν αθε,
σην εγκάλια σ’ ευρέθεν

Ενταμώθαν κι έφεραν ψ̌ην,
ντ’ έμορφα σκουντουλίζ’νε!
Για δος με -ν- έναν φίλεμαν
η σεβντά σ’ ας μεθύζ’ με

Για δος με -ν- έναν φίλεμαν
η σεβντά σ’ να μεθύζ’ με

Άμον εσέναν έμορφος
απάν’ ση γην ’κ’ ευρέθεν
Θεέ μ’, να ποδεδίζ’ ατο,
για τ’ εμέν εγεννέθεν!

Θεέ μ’, να ποδεδίζ’ ατο,
για τ’ εμέν εγεννέθεν!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθετου/της
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
δοςδώσε
εγεννέθενγεννήθηκε
εγκάλιααγκαλιά
εζέλεψενζήλεψε
εκράτ’νακρατούσα
εμαρέθενμαράθηκε
έμορφαόμορφα
έμορφοςόμορφος/η
ενταμώθαναντάμωσαν, συναντήθηκαν
ευρέθενβρέθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μεθύζ’μεθάει
ποδεδίζ’(ενεργ. και μέση) χαίρομαι/εσαι, απολαμβάνω/ει, προσκυνώ/άει από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
ταίρ’νταίρι
φίλεμανφιλί
χ̌ερόποχεράκι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr