Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κόρη, μη σημαδεύκεσαι

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Κόρη, μη σημαδεύκεσαι
σα ξένα τα χωρία
Πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ είν’ να παίρ’νε σε
τη μαχαλάς παιδία;

Ο ποταμόν όντες θυμών’,
δεντρά ’βγάλλ’ και κυλίζει
Αέτσ’ ευτάει και -ν- η κόρη
όντες αποντροπίζει

Επαίξαν τ’ ομματόπα ’θε
άμον ντο παίζ’ τ’ οψάριν
Θα κρούγω και στραβών’ ατα
πουλί μ’/αρνί μ’, με το τοξάρι μ’

Ανάθεμα σε, αγράνεμε,
λαΐ͜εις το κορωνίδιν
Ο άντρας ι-μ’ ξάν’ το μαλλίν
κι εγώ σο λανάριν -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγράνεμεάγριε άνεμε
αέτσ’έτσι
άμονσαν, όπως, καθώς
αποντροπίζειαποβάλλει την ντροπή
ατααυτά
’βγάλλ’(εβγάλλει) βγάζει
είν’είναι (για πληθ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
’θετου/της
’κ’δενουκί<οὐχί
κορωνίδινρόπτρο πόρτας
κρούγωχτυπώ
κυλίζεικυλάει
λαΐ͜ειςκουνάς πέρα-δώθε
λανάρινοδοντωτό εργαλείο που χρησιμοποιούν αυτοί που ξαίνουν το μαλλί ή το βαμβάκι πριν το κλώσιμο· το αντίστοιχο μηχάνημα
μαχαλάςγειτονιάςmahalle/maḥalle
ξάν’ξαίνει, κατεργάζεται το μαλλί ώστε να γίνει κατάλληλο για κλώσιμο
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
οψάρινψάρι
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και)πᾶς καί ἔνι
σημαδεύκεσαιαρραβωνιάζεσαι, λογοδίνεσαι
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr