Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Καρίπ’κα θα τραγωδώ

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Γιώτης Γαβριηλίδης, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Μερακλία για τραγώδ’
και -ν- εγώ ας αφουκρούμαι
Πέει με τα παράπονα σ’,
εντάμαν ας τραγωδούμε

Καρίπ’κα θα τραγωδώ
τη προσφυγιάς τον πόνον
Πάντα έχω ομούτ’ να πάω
σην πατρίδα μου σον Πόντον

Ρίζα μ’, πώς να ανασπάλω
και -ν- εείν’ τα μαύρα χρόνι͜α;
Σα ποχτσ̌άδας τα μουράτι͜α
και σην ψ̌η μ’, τέρτι͜α και πόνι͜α

Καρίπ’κα θα τραγωδώ
τη προσφυγιάς τον πόνον
Πάντα έχω ομούτ’ να πάω
σην πατρίδα μου σον Πόντον

Γουρπάν’ ’ίνουμαι -ν- εγώ
σο πονεμένον το ψ̌όπο σ’
Προσφυγοπούλ’ όντες είσαι,
θα λες το παράπονο σ’

Καρίπ’κα θα τραγωδώ
τη προσφυγιάς τον πόνον
Πάντα έχω ομούτ’ να πάω
σην πατρίδα μου σον Πόντον

Ποδεδίζω σε, τσ̌ικάρι μ’,
είσαι όλιον η ζωή μ’!
Τη καρδίας ι-μ’ το αίμαν,
το βοτάν’ απέσ’ σην ψ̌η μ’

Καρίπ’κα θα τραγωδώ
τη προσφυγιάς τον πόνον
Πάντα έχω ομούτ’ να πάω
σην πατρίδα μου σον Πόντον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
απέσ’μέσα
αφουκρούμαιαφουγκράζομαι
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
εντάμανμαζί
’ίνουμαιγίνομαι
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
καρίπ’καμοναχικά, ερημικά garip/ġarīb
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ομούτ’ελπίδα umut
όντεςόταν
πέειπες (προστ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόνι͜απόνοι
ποχτσ̌άδαςδεμάτια από μεγάλο ύφασμα που διπλώνεται στις τέσσερις γωνίες bohça
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδούμετραγουδάμε
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌ικάρισπλάχνο ciğer/ciger
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr