Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το φίλεμα σ’ αγίασμαν

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Βασίλης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντσακλής, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Τσ̌ιτσ̌έκ’ εγώ θα ’ίνουμαι,
σην στράτα σ’ θα φυτρώνω
Να κλίσ̌κεσαι, μυρίσ̌κεσαι
κι απάν’ ι-σ’ να γριβώνω

Εγάπη μ’, αραεύω σε
απάν’ σα παρχαρόπα
Γουρπάν’-τ- σ’, πουθέν ’κ’ ελέπ’ ατα
τ’ έμορφα τ’ ομματόπα σ’!

Όντες νουνίζω σε -ν- εγώ,
τ’ ομματόπα μ’ δα̤κρούν’νε
και τη σεβντάς τα τερτόπα,
μαχ̌αίρ’ σο ψ̌όπο μ’ κρούνε

Γιοσμά μ’, να ποδεδίζω σε,
μη ματώντς το καρδόπο μ’!
Το φίλεμα σ’ αγίασμαν,
λαρών’ τ’ εμόν το ψ̌όπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατααυτά
γιοσμάκομψός, λεβέντης νέος yosma
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
γριβώνωπροσκολλώμαι
δα̤κρούν’νεδακρύζουν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
κρούνεχτυπούνε
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ματώντςματώνεις
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παρχαρόπαορεινοί τόποι θερινής βοσκής παρχάρια + -οπα (υποκορ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουθένπουθενά
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδι çiçek
φίλεμαφιλί
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr