Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το φίλεμα σ’ αγίασμαν

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Βασίλης Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Τσ̌ιτσ̌έκ’ εγώ θα ’ίνουμαι,
σην στράτα σ’ θα φυτρώνω
Να κλίσ̌κεσαι, μυρίσ̌κεσαι
κι απάν’ ι-σ’ να γριβώνω

Εγάπη μ’, αραεύω σε
απάν’ σα παρχαρόπα
Γουρπάν’-τ- σ’, πουθέν ’κ’ ελέπ’ ατα
τ’ έμορφα τ’ ομματόπα σ’!

Όντες νουνίζω σε -ν- εγώ,
τ’ ομματόπα μ’ δα̤κρούν’νε
και τη σεβντάς τα τερτόπα,
μαχ̌αίρ’ σο ψ̌όπο μ’ κρούνε

Γιοσμά μ’, να ποδεδίζω σε,
μη ματώντς το καρδόπο μ’!
Το φίλεμα σ’ αγίασμαν,
λαρών’ τ’ εμόν το ψ̌όπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύωaramak
ατααυτά
γουρπάν’θυσίαkurban/ḳurbān
γριβώνωπροσκολλώμαι
δα̤κρούν’νεδακρύζουν
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
κρούνεχτυπούνε
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ματώντςματώνεις
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παρχαρόπαορεινοί τόποι θερινής βοσκήςπαρχάρια + -οπα (υποκορ.)
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουθένπουθενά
σεβντάςαγάπης, έρωταsevda/sevdā
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌ιτσ̌έκ’λουλούδιçiçek
φίλεμαφιλί
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr