Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θ’ έχω σε άμον φυλαχτόν

Σεβντά, φωτία, μάισσαΣεβντά, φωτία, μάισσα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Πουλαντζακλής, Γιώτης Γαβριηλίδης, Μελίνα Χατζηκαμάνου


Τα πλούτη και τα παλάτι͜α
είν’, πουλί μ’, τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α
Όντες έρθες, ψ̌η μ’, σον κόσμον,
επλερώθα ας σα μουράτι͜α

Απέσ’ σ’ εμόν το ψ̌όπον
θ’ έχω σε άμον φυλαχτόν
Ο κύρ’ σ’ κι η μάνα σ’, γουρπάνι σ’,
πάντα θα είναι σο γιάνι σ’

’Δέκες με τρανόν χαράν-ι
και τα χ̌ειλόπα μ’ γελούνε
Δώρον έσ’νε τη Θεού,
τα χ̌έρι͜α μ’ εσέν κρατούνε

Απέσ’ σ’ εμόν το ψ̌όπον
θ’ έχω σε άμον φυλαχτόν
Ο κύρ’ σ’ κι η μάνα σ’, γουρπάνι σ’,
πάντα θα είναι σο γιάνι σ’

Τερώ σε, χάνω τ’ αχούλι μ’,
εθαρρώ θα παλαλούμαι
Λύραν παίζω, τραγωδώ σε,
μετ’ εσέναν ξημερούμαι

Απέσ’ σ’ εμόν το ψ̌όπον
θ’ έχω σε άμον φυλαχτόν
Ο κύρ’ σ’ κι η μάνα σ’, γουρπάνι σ’,
πάντα θα είναι σο γιάνι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
’δέκες(εδέκες) έδωσες
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρθεςήρθες
εσάδικά σου/σας
έσ’νεήσουν
κύρ’πατέρα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ξημερούμαιξημερώνομαι
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
τερώκοιτώ
τραγωδώτραγουδάω
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr