Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάθουμαι και τραγωδώ

Απάν’ σο γλυκοχάραμανΑπάν’ σο γλυκοχάραμαν

Στιχουργοί: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Συνθέτες: Σάκης Σωτηριάδης

Καλλιτέχνες: Θεόφιλος Πουταχίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Κάθουμαι και τραγωδώ
ντ’ έχω απέσ’ σην καρδία μ’
Χαράντας, τέρτι͜α, πόνι͜α,
να φεύ’ αροθυμία μ’

Μετρώ όλια τα βάσανα,
τα τέρτι͜α μ’ και τα πόνι͜α μ’
’Γόμωσανε τη ζωή μ’
ολάκερα τα χρόνι͜α μ’

Άλλο πολλά τα τέρτι͜α
και τα πόνι͜α απέσ’ σην ψ̌η μ’
Κι ας πολεμώ να ’φτάγω
χαρεμένον τη ζωή μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αροθυμίανοσταλγία
’γόμωσανε(εγόμωσανε) γέμισαν
όλιαόλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδώτραγουδάω
φεύ’φεύγει
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
χαράνταςχαρές, γάμοι
χαρεμένονχαρούμενο
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr