Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γαμπρός και πεθερά

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έχ’νε γαμπρός και πεθερά
ας σον θεόν κατάραν
Κρεμάν’ τ’ οφρύδ’ η πεθερά
άμον φουρνί’ καμάραν

Τον γαμπρόν όντες λέγ’ν’ ατον
«Η πεθερά σ’ έχ̌’ κι έρ’ται»
Η όρεξη ατ’ κόφκεται,
φαΐν σο νουν ατ’ ’κ’ έρ’ται

Σιφτέν κέσ’ πάντα η πεθερά
φούστ’ρον ευτάει και φάει σε
Και ντο πολλά -ν- ωρι͜άεται
εσέν γιάμ’ θα χολιά͜ει σε

Έμορφα είχ̌ες ήσυχο,
Γιωρίκα, το κιφάλι σ’
Απ’ ετώρα όθεν κέσ’ πας
θα σύρ’νε το δουκάλι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
δουκάλικαπίστρι ζώου
έμορφαόμορφα
έρ’ταιέρχεται
ετώρατώρα
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρ’ταιείναι στον ερχομό, έρχεται
έχ’νεέχουνε
’κ’δενουκί<οὐχί
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
κιφάλικεφάλι
κόφκεταικόβεται
λέγ’ν’λένε
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όντεςόταν
οφρύδ’φρύδι
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σιφτένπρώτα, αρχικάsiftah/istiftāḥ
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
φούστ’ρονομελέτα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr