Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χριστέ μ’ και Παναΐα μ’

Απάν’ σο γλυκοχάραμανΑπάν’ σο γλυκοχάραμαν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Κώστας Σιαμίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Χριστέ μ’ και Παναΐα μου,
για ποίσον έναν θάμαν
Ατώρα με τ’ αρνόπο μου
να χ̌αίρουμες εντάμαν

Εντώκεν κι εγκαλιάστεν με
και -ν- ας σα μὲσα κέσ’-ι
Είπε με, «Αφέντα που θα πας;
Ας είμες αδακέσ’-ι»

Εγώ τερώ σον πρόσωπο σ’,
εσύ ξάι ’κι τερείς με
Το νου μ’ πιρτέν εδώκα σε
κι άμον ντο θέλτς ορί͜εις με

Εγώ -ν- αδά ’κι ’ίνουμαι,
εγώ -ν- αδά ’κι στέκω
Τ’ ομμάτι͜α μ’ χαντυλλιάουνταν
εσέν όντες ελέπω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατώρατώρα
εγκαλιάστεναγκάλιασε
εδώκαέδωσα
είμεςείμαστε
ελέπωβλέπω
εντάμανμαζί
εντώκενχτύπησε
θάμανθαύμα
θέλτςθέλεις
’ίνουμαιγίνομαι
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
μὲσα(τα) η μέση
ξάικαθόλου
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορί͜ειςορίζεις, ελέγχεις
πιρτένμονομιάςbirden
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
τερείςκοιτάς
τερώκοιτώ
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χαντυλλιάουντανγαργαλιούνται, μτφ. θαμπώνονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr