Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα χρόνι͜α είσαι χάταλον

Απάν’ σο γλυκοχάραμαν

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Κώστας Σιαμίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Σα χρόνι͜α είσαι -ν- χάταλον
σ’ ακίλ’, σο πόι τρανέσσα
Είδα κι εγνώρτσα έμορφα,
σ’ εσέν καικά ’δέν ’κ’ έσαν

Για τ’ εσέν τρώγω το ποράν’,
τ’ απάν’ ι-μ’ όλιον στάζει
Σο κρεβατόπο σ’ άγουρος,
πουλόπο μ’, ’κι νυστάζει

Για τ’ ομματόπα μ’ είσαι στόλ’,
για τα χ̌είλι͜α μ’ σ̌εκέρι
Και τ’ εμόν το γυναίκισμαν
αρ’ έν’ σ’ εσόν το χ̌έρι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροςνέος άνδρας
ακίλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
απάν’πάνω
’δέντίποτα
εγνώρτσαγνώρισα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
έσανήταν
εσόνδικός/ή/ό σου
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κρεβατόποκρεβατάκι
ομματόπαματάκια
πόιύψος, μπόι boy
ποράν’μπόρα, καταιγίδα boran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
πουλόποπουλάκι
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
στόλ’τραπέζι стол
τρανέσσαμεγάλη
χάταλονμωρό, παιδί ἀταλός

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr