Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσείς ψηλά ραχ̌όπουλα

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Εσείς, ψηλά ραχ̌όπουλα,
σην δείσαν μαθεμένα
Κάτ’ ποίστεν εσείς για τ’ εμέν,
φέρ’τε τ’ αρνί μ’ σ’ εμέναν

Εσείν, θάλασσας κύματα,
π’ ακούτεν το λαλόπο μ’
Πέετεν το μικρόν τ’ αρνί μ’
αραεύ’ ατεν το ψ̌όπο μ’

Η ψ̌η μ’ επέρεν άψιμον,
τ’ αρνί μ’ εσουμαδεύτεν
Το καρδόπο μ’ εκρεμίεν
και επορανλανεύτεν

Κι εσείς, πουλία τ’ ουρανού,
κλαψέστεν για τ’ εμέναν
Πέετεν πως ’κ’ ευρίεται
καρίπ’ς κι άμον εμέναν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αραεύ’ψάχνω/ει, αναζητώ/άει, γυρεύω/ειaramak
ατεναυτήν
άψιμονφωτιά
δείσανομίχληδεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
εκρεμίενγκρεμίστηκε
επέρενπήρε
επορανλανεύτενπλημμύρισε με δάκρυα, εκ του ποράν=μπόρα, καταιγίδαboran<βενετ. bora<λατ. Boreas <Βορέας (αντιδάνειο)
εσείνεσείς
εσουμαδεύτεναρραβωνιάστηκε
ευρίεταιβρίσκεται
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμποροςgarip/ġarīb
κλαψέστενκλάψτε, θρηνήστε (προστ.)
λαλόποφωνούλα
μαθεμέναμαθημένα
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.)ποιέω-ῶ
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr