Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σα ποταμάκρι͜α λάσκουμαι

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Σα ποταμάκρι͜α λάσκουμαι
και σα παρχάρι͜α μένω
και σο πεγάδ’ μεσημερί’
τ’ αρνόπο μ’ αναμένω

Τ’ αρνόπο μ’ άμον άκλερον
κι άμον σ̌ασ̌ιρεμένον
Απέσ’ σ’ ορμάνι͜α λάσ̌κεται
πασ̌τάν ορφανεμένον

Εσέναν που κατηγορεί
και που θα γουσχανεύει
τον φέγγον ξάι να μη τερεί
τον ήλιον ξάι μ’ ελέπει

Και σα πατημασέας ι-σ’
τα τσ̌ιτσ̌έκια φυτρών’νε
εβόραν σύρ’νε ολόερα
τ’ αχούλι μ’ παλαλών’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκλερονάκληρο, φτωχό, δύστυχο, ταλαίπωρο
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
γουσχανεύειζηλεύει, φθονείkıskanmak
εβόρανσκιά
ελέπειβλέπει
λάσ̌κεταιπεριφέρεται, τριγυρνά, περιπλανιέταιἀλάομαι/ηλάσκω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαιἀλάομαι/ηλάσκω
μεσημερί’κατά τη διάρκεια του μεσημεριού
ξάικαθόλου
ολόεραολόγυρα
ορμάνι͜αδάσηorman
παλαλών’νετρελαίνουν
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώςbaştan
πατημασέαςπατημασιές
πεγάδ’βρύση
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
σ̌ασ̌ιρεμένονσαστισμένο, που τα έχει χαμέναşaşırmak
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τερείκοιτάει
τσ̌ιτσ̌έκιαλουλούδιαçiçek
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr