Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌κίσον, μάνα, πολιτείας

Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Δημήτρης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Σ̌κίσον, μάνα, πολιτείας,
θάλασσας, ραχ̌ι͜ά
κι έλα έπαρ’ το πουλόπο σ’,
’κ’ ’ίνεται καλά

Τη γεράν ντο έχω, μάνα,
’κ’ ’ίνεται καλά
Τα φάρμακα ’κι λαρών’νε
και τα γιατρικά

Παρακάλ’ την Παναΐαν
θάμαν να ευτάει
και τ’ εμόν την ψ̌ην ο Χάρον
να μη παίρ’ και πάει

Σ’ άλλ’ τον κόσμον θ’ ανταμούμες
έναν ημέραν
και τρανόν θ’ ευτάμε, μάνα μ’,
ούλ’ έναν χαράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούμεςανταμώνουμε
γεράνπληγή, τραύμα yara
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
θάμανθαύμα
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λαρών’νεγιατρεύουν, θεραπεύουν
ούλ’όλοι
παίρ’παίρνω/ει
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr