Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌κίσον, μάνα, πολιτείας

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Δημήτρης Πετρίδης

Συνθέτες: Δημήτρης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Σ̌κίσον, μάνα, πολιτείας,
θάλασσας, ραχ̌ι͜ά
κι έλα έπαρ’ το πουλόπο σ’,
’κ’ ’ίνεται καλά

Τη γεράν ντο έχω, μάνα,
’κ’ ’ίνεται καλά
Τα φάρμακα ’κι λαρών’νε
και τα γιατρικά

Παρακάλ’ την Παναΐαν
θάμαν να ευτάει
και τ’ εμόν την ψ̌ην ο Χάρον
να μη παίρ’ και πάει

Σ’ άλλ’ τον κόσμον θ’ ανταμούμες
έναν ημέραν
και τρανόν θ’ ευτάμε, μάνα μ’,
ούλ’ έναν χαράν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούμεςανταμώνουμε
γεράνπληγή, τραύμαyara
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
θάμανθαύμα
’ίνεταιγίνεται
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
λαρών’νεγιατρεύουν, θεραπεύουν
ούλ’όλοι
παρακάλ’παρακάλεσε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr